Zonnepanelen

Rendement van zonnepanelen

Met zonnepanelen kan je flink wat geld besparen op je energiefactuur, op voorwaarde dat je een hoog rendement behaalt natuurlijk. Het rendement van zonnepanelen is één van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden bij je keuze om zonnepanelen te plaatsen.

Je kan enerzijds kijken naar het rendement van zonnepanelen zelf. Het rendement van zonnepanelen is het percentage zonlicht dat door het zonnepaneel effectief in elektriciteit wordt opgezet.

Anderzijds kan je er zelf ook voor zorgen dat je rendement zo hoog mogelijk is. Door je zonnepanelen optimaal naar de zon te richten bijvoorbeeld.

zonnepanelen

Efficiëntiecoëfficient van zonnepanelen

Elk zonnepaneel heeft een bepaald rendementscoëfficient. Deze coëfficient is het percentage invallend zonlicht dat effectief wordt omgezet in bruikbare elektriciteit voor je woning. Voor elk zonnepaneel is dit percentage verschillend. Grofweg zal het rendement van zonnepanelen schommelen tussen 15% en 20%, al zijn er wel uitschieters te vinden. Zo behalen sommige zonnepanelen van Sunpower een rendement van bijna 22%.

Laat je zeker niet misleiden door dit rendementspercentage van zonnepanelen. Zonnepanelen met een hoger rendement zijn niet noodzakelijk beter dan zonnepanelen met een lager rendement. Het wil enkel zeggen dat zonnepanelen met een hoger rendement meer vermogen kunnen opwekken op een kleinere oppervlakte.

Zonnepanelen met een hoger rendement zijn dus interessanter voor mensen met een kleinere dakoppervlakte. Het zullen immers deze zonnepanelen zijn die een hoog vermogen kunnen genereren op dit kleine dakoppervlakte.

Wees ook niet bang om voor zonnepanelen met een lager rendement te kiezen, indien dit voordeliger zou zijn. Zeker bij mensen met een grotere dakoppervlakte kan het voordeliger zijn om voor zonnepanelen met een lager rendement te kiezen.

Zelf je rendement maximaliseren

Je kan er zelf ook voor zorgen dat je rendement maximaal is. Door bijvoorbeeld je zonnepanelen optimaal naar de zon te richten. Hier zijn begrippen als oriëntatie, hellingsgraad en schaduw belangrijk.

Oriëntatie

De zon schijnt voor het grootste deel van de dag uit zuidelijke richting. Je zonnepanelen moeten dus ook best naar het zuiden gericht zijn, om optimaal te kunnen profiteren van het zonlicht. Heb je een dak dat niet naar het zuiden gericht is, maar enkel naar het noorden, dan zal je waarschijnlijk niet genoeg rendement behalen uit je zonnepanelen.

Indien je een plat dak hebt, dan kan je uiteraard kiezen in welke richting je jouw zonnepanelen plaatst. In dit geval kan je je zonnepanelen optimaal naar het zuiden richten.

Hellingsgraad

Zonlicht komt vanuit de hemel, dus je zonnepanelen moeten dus ook naar boven gericht staan. De ideale hellingsgraad bedraagt tussen de 30° en de 40°. Maar ook indien je zonnepanelen in een hellingshoek tussen 20° en 50° geplaatst staan, zal je nog steeds voldoende rendement kunnen behalen.

Ook hier weer ben je in het voordeel als je je zonnepanelen op een plat dak plaatst. In dit geval kan je je zonnepanelen op een frame plaatsen, en kan je dus zelf je hellingsgraad bepalen.

Schaduw

Hoe meer zonlicht op je zonnepanelen, hoe beter. Elk beetje schaduw is dus nadelig voor de performantie van je installatie. Heeft je installatie last van schaduw door bv. hoge bomen of een hoog gebouw in de buurt, dan kan het zijn dat je niet het rendement haalt dat je hebt ingecalculeerd.

Hou hier ook rekening met de stand van de zon doorheen het jaar. De zon staat veel lager in de winter, waardoor je in dat seizoen ook veel sneller last zal hebben van hoge objecten in de buurt van je dak. Hou hier zeker rekening mee.